HARVIS, nadstavby, servis vozidiel, chladenie, agregáty, Lamberet, Zanotti

Záručná doba

Firma HARVIS s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom nasledovné záručné doby:

 • servis – podľa zákona
 • nadstavby / samostatná technická jednotka / - dané výrobcom nadstavby, ak má zákazník záujem o predlženú záruku ak ju výrobca nadstavby poskytuje bude mu poskytnutá pokiaľ budú zo strany zákazníka splnené pravidelné servisne prehliadky nadstavby / samostatnej technickej jednotky /. Predĺženú záručnú dobu ak ju výrobca nadstavby poskytuje treba dohodnúť pri kúpe nadstavby / samostatnej technickej jednotky /. Predĺžená záručná doba ma iné intervaly servisných prehliadok ako pri štandartnej záručnej dobe.
 • chladiarenský agregát – podľa výrobcu

Kapacitné možnosti firmy:

 • servis - podľa druhu a rozsahu opravy - 12 vozidiel / 1 deň
 • nadstavby / samostatné technické jednotky / - 13 nadstavieb za 1 mesiac komplet na odovzdanie vrátane montáže na vozidlo
 • umývanie vozidiel -podľa rozsahu - 15 vozidiel / 1 deň
O spoločnosti

Spoločnosť HARVIS s.r.o. bola založená v roku 1992. Firma pôsobí v západnej časti Slovenskej republiky v Trenčianskom kraji v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa nachádza v dôležitom tranzitnom uzle Bratislava - Žilina - Banská Bystrica. Priestory firmy sa nachádzajú v Novom Meste nad Váhom, na ulici Priemyselná 2. Firma má priestory o rozlohe 3700 m2. Z týchto priestorov 1700 m2 tvoria dielne a 2000 m2 tvorí odstavná plocha. Pracovná doba v pracovných dňoch je od 6,00 hod. do 20,00 hod. Firma zamestnáva 17 stálych pracovníkov a 4 externých pracovníkov. Spoločnosť HARVIS s.r.o. pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb zákazníkom v októbri 2004 zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splňujúce požiadavky STN EN ISO 9001:2001. Spoločnosť v apríli 2005 sa stala držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2001 pre všetky svoje činnosti poskytované zákazníkom.


Hlavné zameranie firmy:

 • servis / údržba nákladných a osobných motorových vozidiel
 • návrh, montáž, záručný a pozáručný servis nadstavieb značky LAMBERET
 • návrh, montáž, záručný a pozáručný servis nadstavieb značky HAGEMANN
 • umývanie, čistenie osobných a nákladných motorových vozidiel, dezinfekcia nákladných motorových vozidiel a cisternových vozidiel
 • návrh, montáž, záručný a pozáručný servis chladiarenských agregátov značky ZANOTTI
 • návrh, montáž, záručný a pozáručný servis chladiarenských agregátov značky CARRIER
 • predaj a servis vozidiel značky MULTICAR
 • predaj nových aj použitých vozidiel